Café/Væresteder

Bevægelses rum før  -

Bevægelses rum efter -

Bevægelses rum efter -

Skøjte cafe  - efter 

Skøjte cafe

Skøjte cafe

Cafe før -1/9 fotos

 

 

Før - 2/9

Vi er igang - 3/9

Efter - 4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9